skip to Main Content
Telefon: +45 2080 9805 - E-mail: claus@dengodeterapi.dk

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en forholdsvis ny terapiform, der er udviklet i Europa og USA i 50’erne. Det overordnede menneskesyn er det eksistentialistiske, og med stærk fokus på ansvarfrihed og valg.

Gestaltterapiens hovedide er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarlig for sit liv. Det er et selvregulerende væsen, der ved hjælp af sin medfødte evne til opmærksomhed over for sine behov og over for sine vilkår er skabt til at overleve og folde sig ud i gensidig og meningsfuld kontakt med sine omgivelser. Denne gensidighed påvirker og forandrer både mennesket og omgivelserne uafbrudt, og derfor er også personlighedsdannelsen en proces, der foregår hele tiden og ikke kun i barndommen.

Menneskelivet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed.

Hvis mennesket af en eller anden grund ikke kan opretholde en gensidig og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, bliver tilpasning til de stadige forandringer forhindret. Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle og psykiske problemer eller til psykisk sygdom.

Terapi kræver mod

Terapien er en process og den er utrolig personlig. Der er ikke to terapitimer der er ens. Terapien er en rejse som mange er på for første gang. Jeg ledsager dig på rejsen og det kræver empati fra min side og tillid fra din side.

Der er mulighed for at få første session til halv pris, så du lige kan se mig an og finde ud af om terapi hos mig er noget for dig.

Don’t allow your wounds to transform you into someone you are not“. ~ Paulo Coelho, Nov. 2013

Back To Top
×Close search
Search